DEPARTAMENT JURÍDIC

EN TOTS ELS ÀMBITS DE LA LLEI

DRET LABORAL

  • Assistència de lletrat al Jutjat Social i conciliacions

  • Assessorament i tràmits laborals

DRET MERCANTIL

  • Constitució i dissolució de societats

  • Tràmits i gestions empresarials

  • Operacions de reestructuració de les empreses

DRET CIVIL

  • Preparació i redacció de contractes

  • Reclamacions de quantitat i gestió d’impagats

  • Dret de família, separacions i divorcis

  • Herències i donacions