Avinguda del Segre, 11
25007 Lleida
info@puiggene.cat

Horari
Dilluns a dijous: de 8.30 h a 14 h
i de 15.30 h a 18 h
Divendres: de 8 h a 15 h

Horari d’estiu
De 01-07 al 15-09: de 8 h a 15 h